fbpx
ספינקלשטין, ישעיהו (ספינקי)

ספינקלשטין, ישעיהו (ספינקי)


בן פייגה-לאה וחיים, נולד ביום ג' באלול תרע"ז (21.8.1917) בעיר רופשיצה, פולין. הוא קיבל השכלה יסודית ועבד כנגר. היה חבר התנועה הציונית מנעוריו ועלה ארצה בשנת 1933. בארץ הצטרף ל"הגנה". בימי מלחמת-העולם השנייה שירת 5 שנים בצבא הבריטי כתותחן בעל דרגה. כשנוסדה הבריגדה היהודית הצטרף אליה ועזר בהעלאת מעפילים. עם פרוץ מלחמת-העצמאות הגן על פרברי תל-אביב, מקום-מגוריו, התגייס לצבא והדריך בתותחנות כרב-סמל. נשלח לחזית צמח, עמק הירדן, טול-כרם, קאקון והנגב. הוא פקד על כיבוש ג'וליס. נפל ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948) בקרב כרתיה, בחפותו כמפקד צוות על העברת תותח נ"ט. לזכותו נזקפים 9 משורייני אויב שהוציא מכלל פעולה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק. השאיר אחריו אישה, צפורה. לפי דין-וחשבון של מפקד המחלקה "הצטיין בקור-רוח וידע לתת פקודות אש ברגע הנכון".  

דילוג לתוכן