fbpx
סעדון, עמרם

סעדון, עמרם


בן יעקב ותמר. נולד ביום ג' באייר תר"ץ (1.5.1930) בעיר פס אשר במרוקו. אחרי שסיים שם בית-ספר יסודי ותיכון "אליאנס" עלה לארץ. בימי שהותו במרסיי אשר בצרפת למד בבית-ספר ימי ("אורט") וגם למד בבית-ספר בינלאומי לבלשים בפריס, כי היתה לו נטיה לבלשות. כאשר בא לארץ והצטרף לצה"ל גויס לחיל-הים. ביום ה' בכסלו תשי"ג (23.11.1952) יצא עמרם עם עוד ששה חיילים בסירה בדרך הים כדי למלא תפקיד מיוחד – ושבעתם לא חזרו והוכרזו כנעדרים. מצבה לזכרו הוקמה בחלקת-הנעדרים אשר בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים, אחיו אליהו נפל בשעת מילוי תפקידו ביום כ"ו באלול תש"י (8.9.1950).   החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

כובד על ידי

דילוג לתוכן