fbpx
סנדשישץ, יעקב

סנדשישץ, יעקב


נולד בשנת תרפ"ה (1925) בלודז' שבפולין. בזמן מלחמת-העולם השנייה היה במחנה ריכוז. בשנת 1946 נסע לפריז ומשם עלה לארץ-ישראל והשתקע בבת ים. בפרוץ מלחמת-העצמאות התגייס לצבא ושירת בחטיבת "גבעתי" בגדוד 54. ביום ח' באלול תש"ח (12.9.1948), בהיותו בסיור בין נגבה לעיבדיס, עלה על מוקש ונהרג. למחרת הובא למנוחת- עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

כובד על ידי

דילוג לתוכן