fbpx
סמקובסקי, יעקב (יענק’לה)

סמקובסקי, יעקב (יענק’לה)


בן יונה ויוסף, נולד בשנת 1928 בפולין. בימי הכיבוש הנאצי הגיע עם משפחתו לווארשה והיה בין הכלואים בגיטו. מדי פעם בפעם התגנב ויצא מהגיטו אל החלק הנוצרי של העיר, להביא אוכל למשפחה. יום אחד חזר הביתה ולא מצא איש, כי ההורים ושאר בני המשפחה נלקחו למחנה-השמדה. יעקב הצליח לברוח ומצא מחסה בבית איכר פולני בכפר ועבד אצלו עד יום השחרור. מיד פנה לקיבוץ לודז' וב"נתיב-הבריחה" הגיע דרך גרמניה לאיטליה, ומשם העפיל ארצה. שמונה חודשים היה עצור בקפריסין ורק בנובמבר 1947 הגיע לארץ עם כל בני קיבוץ "במאבק". עם בואו היה בחברת-נוער באשדות יעקב. במלחמת-העצמאות התגייס לפלמ"ח, שירת בחטיבת "הראל", השתתף בכמה קרבות ועמד בהם בעוז. יעקב נפל בקרב על משטרת הרטוב ביום ז' בתשרי תש"ט (10.10.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית ענבים.

דילוג לתוכן