fbpx
סמט, זאב (ורנר)

סמט, זאב (ורנר)


נולד בשנת תרס"ה (1905) בגרמניה, ועלה לארץ ישראל בשנת 1934. עם פרוץ מלחמת העולם השניה, בחודש דצמבר 1939, התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל החפרים. הוא שרת במצרים ובמדבר המערבי, וביום כ"ג באייר תש"ב (10.5.1942) נפל במערכה על טוברוק. מקום קבורתו לא נודע. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שהונצח בcALAMEINcMEMORIAL, אל-עלמיין, מצרים. ציון מיקום קברcColumnc85 דרגהcPrivate. שם נוסף- ורנר. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן