fbpx
סילברסטון, ס.

סילברסטון, ס.


במלחמת העולם הראשונה התגייס באנגליה לגדוד העברי – הגדוד ה39- של קלעי המלך שבמסגרת הצבא הבריטי. יחד עם הגדוד הגיע לארץ-ישראל כדי להשתתף בכיבושה מידי התורכים. הוא לחם בחזית יריחו ובכיבוש א-סאלט שבעבר הירדן. ביום ו' באדר ב' תרע"ט (6.8.1919) נפטר בעת מילוי תפקידו. שמו הונצח ב"בית הגדודים" באביחיל וב"ספר ההוקרה ליהדות בריטניה". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 6.8.1919 מקום מנוחתו בתל אל כביר, מצרים. ציון מיקום קבר 70 גיל 27 דרגהcPrivate

דילוג לתוכן