fbpx
סיט, אברהם (אלברטו)

סיט, אברהם (אלברטו)


בן יוליה ויעקב, נולד בשנת 1925 בארגנטינה. אברהם סיים גימנסיה בחוץ-לארץ, עלה לארץ בהיותו בן 17, והחל מיד לעבוד במקצועו, דקורטור, בתל-אביב והתפרנס בכבוד. היה בחור עליז והשרה שמחה סביבו. במשך כל השנים היה חבר ב"הגנה". בפרוץ מלחמת-העצמאות לאחר להחלטת עצרת האו"ם על חלוקת הארץ, התגייס לפלוגה הימית של הפלמ"ח. את אימוניו הראשונים עבר במכמורת שליד כפר ויתקין. משם הועבר עם פלוגתו לירושלים ושימש כמקלען במשלטי באב-אל-ואד. לקראת מבצע "נחשון" לפריצת הדרך לירושלים נכבש הקסטל השולט על הדרך והוחזק על-ידי כוחותינו. הערבים ערכו מספר התקפות-נגד במגמה להחזיר משלט חיוני זה לידיהם ובאחת מהן, בליל 7-8 באפריל, נהרג מפקדם עבד אל-קאדר אל-חוסייני. ביום כ"ח באדר ב' תש"ח (8.4.1948) ערכו הכוחות הערביים התקפה עזה כדי לכבוש את המקום ולמצוא את גופת מנהיגם. מחלקת פלמ"ח שהשתייכה לגדוד החמישי של חטיבת הראל יצאה כתגבורת ואנשיה חיפו על נסיגת מגיני הקסטל. בקרב הנסיגה הקשה נפלו רבים ממחלקת התגבורת ואברהם ביניהם. הוא נקבר בקבר-אחים במעלה החמישה. ביום י"ב בכסלו תשי"ד (19.11.1953) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי על הר- הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן