fbpx
סיגטי, שלמה (ולטר)

סיגטי, שלמה (ולטר)


בן סידוניה ובלה, נולד ביום ז' באלול תרפ"ב (31.8.1922) בעיר הארלאנד (ליד ס"ט פלטן), אוסטריה להורים משכילים ואמידים. עד לסיפוח ("אנשלוס") אוסטריה לגרמניה סיים את הכיתה השישית בגימנסיה בס"ט פלטן. אביו נלקח אז למחנה-הסגר בדאכאו ובמשך שני החודשים של כליאת האב בשלה בלב הנער ההכרה וההחלטה כי מקומו בארץ-ישראל, ועל-כן דחה אפשרות נוחה של סידור באנגליה. המשפחה נתפרדה. ההורים נדדו לשנחאי, האחות עברה לאנגליה, ואילו שלמה יצא במסגרת "עליית-הנוער" לארץ באביב 1939. עם תום הכשרתו החקלאית התגייס לצבא הבריטי ובבוא השעה הצטרף לבריגדה היהודית. הוא עבר את כל המסע באפריקה, איטליה וגרמניה, ואחרי הניצחון עוד נשאר חודשים מספר בעיר סלצאו-פאלן, בגרמניה המערבית, בתפקיד מתורגמן. באמצע שנת 1946 שוחרר והחל בחייו האזרחיים בחיפה. עבד במקצוע מכשור טלפונים שרכש לו בשירותו הצבאי וראה פרי בעבודתו ועושר בחייו. משה התבסס ונשא לאישה את חברתו חנה. למלחמת-העצמאות התגייסו שניהם, הוא ואישתו, כל אחד ליחידה אחרת. מכתבו האחרון אל אביו (שעבר בינתיים לארצות-הברית) מחודש יוני 1948 היה מלא שמחת המולדת וגאוות המדינה. שלמה קיפח את חייו בתאונת-דרכים ליד משטרת בית ליד ביום א' בתמוז תש"ח (8.7.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בפתח תקווה.

דילוג לתוכן