fbpx
סטריזובר, היינריך (“הייני”)

סטריזובר, היינריך (“הייני”)


נולד בווינה שבאוסטריה. עם עליית הנאציזם עזב את אוסטריה ועלה לארץ-ישראל. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי, והוצב לפלוגה 609 של חיל החפרים. הוא שירת במצרים ובמדבר המערבי שם נפצע בקרב וביום י"ח באדר תש"ב (7.3.1942) נפטר מפצעיו. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי בהלפיה-סולום שבמצרים. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בהלפיה, במצרים. ציון מיקום קבר 8C6. יחידהcPioneercCorps. דרגהcPioneer

דילוג לתוכן