fbpx
סטרובינץ-עמרי, רפאל (פוצ’יה)

סטרובינץ-עמרי, רפאל (פוצ’יה)


בן פרל ומשה, נולד ביום כ"א בתמוז תרס"ז (3.7.1907) בעיר ביאליסטוק, פולין. בעודו נער נתייתם מאמו. הוא למד בגימנסיה עברית עד גמר הכיתה השישית והצטרף ל"שומר הצעיר". הצטיין במסירותו לכל פעולה ועבודה והיה הרוח החיה בחברה. בתקופה מסוימת נטל עליו את הגזברות של הקן ושיפר את מצבו הכספי. הוא הכשיר את עצמו לחיי עבודה בארץ בנגריה של הקן ובחוות חקלאיות שונות, ביניהן בחוות צ'נסטוחוב. בחודש ינואר 1929 עלה ארצה והיה ממייסדי הפלוגה הראשונה של קיבוץ עלייה א' מפולין, שחנה אז בגבעת בוסל שבחדרה וממקימי האוהלים הראשונים. הצטרף ל"הגנה" מיד אחרי בואו ארצה, היה מפעילי הביטחון בעין החורש ובמהומות תרצ"ו שימש שם כמפקד. בשנת 1937 עבר קורס קצינים של ה"הגנה" והגיע לדרגת מ"מ. כאחד הוותיקים, נתנסה בקדחת ובבליעת כדורי חינין. בעבודה שכירה מטעם קיבוצו בחדרה ובבנימינה, בתנאי כיבוש העבודה והתחרות עם הערבים, הגיע לתפוקה מרבית בחפירת "צלחות" בפרדסים ובמשק-העזר של הקיבוץ. מטעם הקיבוץ הצטרף לקבוצת-בניין קבלנית במושבה וגם שם הצטיין בכל ענפי העבודה. כשהתמחה בעבודתו יצר קבוצת-בניין עצמאית מטעם הקיבוץ ועלה עם ראשוני הקיבוץ להתנחלות בעין החורש שבעמק חפר והקים בהצלחה את הבנינים הראשונים כמנהל ומדריך בעבודה. בקיבוץ נשא אישה ולזוג נולדו שלושה ילדים. על אף תשוקתו להשתרש בעבודה חקלאית במשק הקיבוץ, נענה לדרישות המצב והתנאים ועבד רוב הזמן כמרכז ומדריך בקבוצה גדולה לעבודות-חוץ בבניין ואחר-כך בריכוז קבוצת הנהגים במשק ובקבלת עבודה למענה. בקיץ שנת 1945 ביקש חופשה ויצא לחודשים אחדים לעבודה במדור לחיפוש קרובים בהנהלת הסוכנות בירושלים. הוא טיפל בצורה אנושית ולבבית בכל הפונים אליו ושיפר את סדרי השירות. בקיץ 1946 נכנס לעבודה במנגנון הקבע של ה"הגנה" כאחראי למשק המכוניות שלה ובתפקידים אחראיים אחרים. במלחמת-העצמאות המשיך בתפקידיו בשירות התחבורה והשתתף בפריצת המצור על ירושלים על-ידי מסע הג'יפים ב"דרך בורמה". היה אחראי גם לשירות האספקה המוטסת לנקודות מנותקות ולנגב הדרומי עד ראשית חודש יולי 1948. אחרי הצלחת מבצע "דני" נתמנה מפקח על הרכוש הנטוש באזור לוד-רמלה. במרדף אחרי מכוניות שהובילו רכוש גנוב מאזור זה נטה מהכביש לשביל צדדי, כדי להיות בטוח בתוצאות רדיפתו, ואז עלתה מכוניתו על מוקש. רפאל נפצע קשה, הובא לבית-החולים "הדסה" בתל-אביב ושם מת מפצעיו ביום י"ג בתמוז תש"ח (20.7.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בעין החורש. אחרי נופלו הועלה לדרגת סרן.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן