fbpx
סופר, יגאל

סופר, יגאל


בן נתן ולאה. נולד ביום ג' בתשרי תש"ו (10.9.1945) בבת-ים. למד בבית-הספר היסודי "תחכמוני" בבת-ים. הוא היה אהוב על חבריו ומקובל עליהם מאוד. לאחר שסיים את לימודיו שלחוהו הוריו לקנות דעת במסגרת הקיבוץ. בעין-הכרמל עשה את שנותיו הבאות ושם הצטיין בעמל-כפיו. שם גם קשר קשרים עם ילדי חוץ והם שמרו לו אמונים עד יומו האחרון. משנתבגר, שאף ללמוד ולרכוש מקצוע בחיים והעדיף את המכונאות על מקצועות אחרים. הוא נכנס לבית-הספר המקצועי בחולון ושם קנה את ידיעותיו הבסיסיות במקצוע זה, ועשה חיל בלימודיו. הוא גויס לצה"ל בשלהי אוגוסט 1963. עתה היה בשל ברוחו, עז נפש ובעל גוף חסון ומוצק. הוא היה פעיל מאוד בכל המשימות הקשות שהוטלו על יחידתו, יחידת צנחנים. הוא היה עשוי לבלי חת, מקפיד על ביצוע מעולה בכל פעולה ונחלץ לצאת גם לפעולות שלא נועד לקחת חלק בהן. הוא היה "עקשן" והשתוקק להשתתף באורח פעיל בכל מבצע – ומפקדיו נעתרו לו. בכל הפעולות היה יגאל הרוח החיה. על כך מעידים חבריו-לנשק, מפקדיו ופקודיו. מפקדו אמר זאת בפשטות: "עם חיילים כיגאל קל מאוד למפקד להילחם ולנצח". בעודו בשירות הקים משפחה והרחיב את ביתו. הוא היה אהוב מאוד על משפחתו ומסור לה בכל לבו. לאחר שהשתחרר משירותו הסדיר עשה כאזרח כשנה אך שב וחזר ליחידתו ובינואר 1967 הצטרף לצבא הקבע. הוא השתתף בכל פעולות יחידתו ולא החמיץ גם אחת. אור ליום כ' בשבט תש"ל (26.1.1970) מת בעת מילוי תפקידו, אחרי שנפצע בהתפוצצות משאית התחמושת באילת. הניח אישה ובן קטן. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.  

דילוג לתוכן