fbpx
סולווי, ה.

סולווי, ה.


במלחמת העולם הראשונה התנדב לגדוד העברי – הגדוד ה39- של קלעי המלך שבמסגרת הצבא הבריטי. המטרה היתה לסייע בשחרור ארץ-ישראל מידי התורכים. עם הגדוד הגיע לארץ ולחם במערכה על מעברות הירדן. סולווי המשיך לשירת גם לאחר סיום המלחמה וביום י"ט בתמוז תרע"ט (17.7.1919) נפטר בעת מילוי תפקידו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי הבריטי ברמלה

כובד על ידי

דילוג לתוכן