fbpx
סובורינסקי, פיליפ

סובורינסקי, פיליפ


במלחמת העולם הראשונה התנדב בלונדון שבאנגליה, בה התגורר, לגדוד העברי – הגדוד ה38- של קלעי המלך. יחד עם הגדוד הגיע לארץ-ישראל כדי להשתתף בכיבושה מידי התורכים. הוא השתתף בקרבות בדרך לשכם ובמערכה על מעברות הירדן. בראשית חודש אוקטובר 1918 ערך הגדוד מסע מפרך ברגל מבקעת הירדן לירושלים, כשהוא מלווה שבויים תורכים. רבים מהחיילים חלו בקדחת וביניהם גם פיליפ. הוא מת מחוליו ביום י"ג בחשון תרע"ט (19.10.1918). שמו הונצח ב"בית הגדודים" שבאביחיל, בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי ובספרו של י.ה. פטרסון "עם הגדודים העבריים בארץ-ישראל". בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שמקום מנוחתו בבית העלמין היהודי באלכסנדריה, מצרים. ציון מקום קבר 14 גיל 21 דרגהcPrivate

דילוג לתוכן