fbpx
סדובסקי, רפאל

סדובסקי, רפאל


נולד ברוסיה וגדל במצרים. עסק בהוראה בקהילה היהודית בקהיר. היה מזכיר ברית הצה"ר בקהיר ומאוהדי מחתרת לח"י. כבעל קשרים ענפים בעיר והתמצאות רבה בכל חלקיה סייע לשליחי מחתרת לח"י בהשגת מקומות אכסון ואחסנה וגם העמיד את ביתו לרשותם לצורך פגישות. לקראת ההתנקשות בלורד מוין ביום 6.11.1944 השיג חדר בשביל שני המיועדים לפעולה בביתו של יהודי מקומי. הוא גם הצטרף אליהם בבדיקת כלי הנשק באיזור הפירמידות. לאחר תליית המתנקשים אליהו חכים ואליהו בית צורי שנתפסו מייד לאחר הפעולה, הלך להשתטח על קברותיהם והקברן, שהיה קשור לבולשת, מסרו לידי המשטרה. הוא נעצר, עונה קשה וביום כ"ג באלול תש"ה (1.9.1945) , עשרה חודשים לאחר מאסרו וסמוך למועד משפטו, התאבד בתא הכלא. החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע

דילוג לתוכן