fbpx
סגל, יעקב

סגל, יעקב


בן דויד וברכה. נולד ביום י"ט בכסלו תרצ"א (9.12.1930) בירושלים למשפחה ירושלמית ותיקה. ביקר שנה אחת בבית-המדרש למורים של "המזרחי" ושנתיים בבית-הספר התיכון "במעלה". השתייך לתנועת "בני-עקיבא" וגילה נטיה לספרות. גויס לצה"ל במאי 1948 ואחרי סיימו את שירות-החובה נכנס לצבא-הקבע. היה קצין-מבצעים בגדודו, תפקיד אשר בו הצטיין מאד. עליזותו, חברותו הטובה ויחסו הרציני לעבודה היקנו לו מקום-כבוד בין קציני-הגדוד והשפעתו היתה רבה. ביום ז' באלול תשי"ב (28.8.1952), בשעת מילוי תפקידו, נפל והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן