fbpx
סבח, יהושע-יגאל (שועי)

סבח, יהושע-יגאל (שועי)


בן שמעון ורחל. נולד ביום ג' באייר תש"ח (12.5.1948) בירושלים בשעה שהעיר היתה מופגזת. סיים את לימודיו היסודיים בבית- הספר לדוגמא "עוזיאל" ואת התיכוניים סיים בבית-הספר המקצועי "אורט" במקום. היה חבר בית"ר. אהב לנגן בגיטרה. יהושע-יגאל היה מסור לבני-משפחתו ותמך בהם. התפרנס ממסגרות ומשרברבות. טוב-לב היה ונדיב. לצה"ל גויס בפברואר 1966 והוצב לחיל-השריון ושימש כנהג-טנק. עוד הוא בשירות- החובה פרצה מלחמת ששת הימים. מקטנותו היה אמיץ-לב ותכונה זו בלי ספק עמדה לו במלחמה, עד שביום הרביעי לקרבות, הוא כ"ט באייר תשכ"ז (8.6.1967), נפל מפגיעה ישירה בטנק אשר בו נהג בדרך לתעלת סואץ. היה מסוגר בתוך עצמו ולא הירבה לספר על שירותו הצבאי. היה מסור לחבריו ואהוב עליהם, כי הבין שהמלחמה חייבת לפרוץ ובמכתביו כתב כי נכה את האויב שוק על ירך – והבטחה זו קיים בטרם נפל. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. זכרו הועלה ושמו הונצח בחוברת שהוציאה לאור חטיבתו. כן הוזכר שמו בספר "חשופים בצריח" לש' טבת.  

דילוג לתוכן