fbpx
נצר, יצחק

נצר, יצחק


בן משה ואתה. אביו – אלוף-משנה בצה"ל ומפקד הנח"ל לשעבר. יצחק נולד ביום ב' במרחשון תש"ט (4.11.1948) בקבוצת רמת-יוחנן. חונך בבית-החינוך המשותף אשר בגוש-זבולון וסיים בו את לימודיו בכיתות-היסוד ובכיתות-ההמשך. השתייך לתנועת "הנוער העובד והלומד". היה חובב-טבע ובמיוחד אהב בעלי-חיים. כן אהב לערוך טיולים. הצטיין ברכיבה והשתתף בכמה תחרויות-רכיבה. נמשך לדעת ולהכיר את חיי-הערבים, למד את שפתם ופעמים רבות ביקר באהליהם ובאהלי-בדווים שבקרבת-המשק ואף במקומות מרוחקים יותר. לצה"ל גויס בנובמבר 1966 והתנדב ליחידת-הצנחנים, וכעבור חדשים מספר, ביום ט"ז בשבט תשכ"ז (27.1.1967), בשעת מילוי תפקידו נפל והובא למנוחת-עולמים בקבוצה בה נולד. הקבוצה הוציאה חוברת-זכרון על-שמו. "יום-הרוכב" (מירוץ סוסים) על-שם יצחק נערך ברמת-יוחנן. במדרשת שדה-בוקר נפתח לזכרו חדר לחקר נושא הבדווים – והחדר נקרא על-שמו.

דילוג לתוכן