fbpx
נסים, עזרא

נסים, עזרא


בן עובדיה ופקיזה. נולד בשנת תרצ"ד (1934) בעיר עימרה שבעירק. למד בבית-ספר יסודי ותיכון בבצרה ולאחר עלותו לארץ המשיך ללמוד בבית-ברל בצופית שליד כפר-סבא. לאחר-מכן למד כלכלה וסטטיסטיקה בבית-הספר הגבוה למדעי החברה והכלכלה בתל-אביב. השתייך לתנועת "הנוער העובד" והיה מדריך בה. אחרי שירותו הסדיר המשיך בצבא-הקבע והיה מדריך בבית-הספר לטיס של חיל-האויר. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום י"ח באדר תשי"ח (9.3.1958) והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית-שאול.

כובד על ידי

דילוג לתוכן