fbpx
נמצא-בי (נימצביצקי), מרדכי-מוטקה (מקס)

נמצא-בי (נימצביצקי), מרדכי-מוטקה (מקס)


בן זהבה לבית אהרונוביץ ושמואל-אבא, נולד ביום כ"ז בסיוון תרס"ג (22.6.1903), בעיר פינסק, רוסיה הלבנה. גדל ונתחנך באווירה ציונית ולמד בגימנסיה רוסית. במלחמת-העולם הראשונה הגיע עם הוריו בזרם הפליטים עד העיר קאזאן שעל הוולגה. שם המשיך את לימודיו בגימנסיה ואחרי מהפכת פברואר 1917 היה מראשי המארגנים והמנהיגים של התלמידים. הוא השתתף ביסוד ארגון התלמידים הציוני "החבר הצעיר", עבר בהתאם לגילו ל"החבר", פרש ממנו עם קבוצת חברים ויסד את הארגון "קדימה", בעל כיוון ציוני-פועלי, אך לא הצטרף כחבריו ל"החלוץ", כי אמר להשתלם תחילה בתורת המשפטים. מרדכי היה מזכיר וחבר המרכז של תנועת-הנוער הציונית המאוחדת, שקמה בצוק העתים והוכרחה לרדת למחתרת בגלל האיסור שהטיל המשטר הקומוניסטי על הפעילות הציונית. הוא למד משפטים באודיסה ובאוניברסיטאות קאזאן, מוסקבה ולנינגרד והוסמך כעורך-דין. באודיסה נאסר ב"עוון" ציונות וגזר-דינו לגלות-סיביר הוחלף בגירוש לצמיתות מרוסיה, וכך הגיע ארצה בשנת תרפ"ה. בארץ עבד בחבורת "הדרום" בסלילת כביש נס ציונה-רחובות ובפרדסי נס ציונה. אחר-כך עמד בבחינות בחוקי הארץ והחל לפעול כעורך-דין בחיפה. הוא אירגן שם שירות מכבי-אש מתנדבים ו"מגן-דוד-אדום" ונבחר לנשיאות מרכז "מכבי-אש" בארץ. מרדכי היה פעיל בשירותי הביטחון מ1929- ואילך ובשנות מהומות-הדמים תרצ"ו-תרצ"ט היה מארגן ומפקד במשטרה המיוחדת בחיפה. בראשית מלחמת-העולם השנייה יסד וניהל בחיפה את שירותי הג"א ונשלח מטעם הסוכנות, בתמיכת השלטון הצבאי הבריטי, להשתלם בכל ענפי השירות הזה באנגליה. משחזר כמוסמך נתמנה יועץ הסוכנות לענייני הג"א. הוא עמד בראש 30,000 מתנדבי היישוב העברי בשירותי ההגנה האזרחית, "מגן-דוד- אדום" ומכבי-אש, ערך קורסים ופירסם מאמרים וכ50- חוברות-הסברה בנושאים אלה. כשהתרחקו כוחות האויב מהארץ ופחתה סכנת ההפצצות מהאוויר, הטיל עליו הוועד הלאומי את ניהול הפעולה וההדרכה למען ההתאזרחות והשם העברי וגם בעניינים אלה פירסם מאמרים וחוברות. כדוגמה לאחרים שינה את שמו נימצביצקי לשם העברי נמצא- בי. במלחמת-העצמאות ניהל, בדרגת סגן-אלוף, את שירותי הג"א בכל הארץ ובתפקידו זה היה חבר המטכ"ל. פירסם בעיתונות ובחוברת הצעה מבוססת בדבר הסמל והדגל של מדינת ישראל. לקראת סיום המלחמה עמד לסיים את תפקידו כראש הג"א בפועל ולעבור לתפקיד אחר. מרדכי נספה אור ליום ו' בטבת תש"ט (7.1.1949) בתהנגשות מכונית ליד רחובות והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בנחלת יצחק.

דילוג לתוכן