fbpx
ניסני, שמעון

ניסני, שמעון


בן רחל ומתתיהו, נולד ביום ד' בתשרי תרפ"ג 26.9.1922)) בעיר חמדן, פרס. בשנת 1925 עלה לארץ עם משפחתו. בהיותו בן 5 נתייתם מאביו ומגיל 10 גדל ונתחנך בבית-היתומים דיסקין בירושלים. היה נגר ופתח לעצמו בית-מלאכה לנגרות. נעים- הליכות ונוח לבריות. כחבר ב"הגנה" היה בין הראשונים שנענו לצו הגיוס אחר החלטת עצרת האו"ם ב29.11.1947- על חלוקת הארץ, והיה בשמירה בעמדה ב"בתי-מנדלבוים", בשכונת ההונגרים. בהיותו בתפקיד ליד שכונת מוצררה ביום ב' באדר א' תש"ח 12.2.1948)) נאסר על- ידי הבריטים עם עוד ארבעה מחבריו. ליד שער האריות מסרום הבריטים להמון ערבי אשר רצח את הארבעה. נקבר על הר- הזיתים בירושלים. שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העלמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכה על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.

דילוג לתוכן