fbpx
ניילינגר, שמואל-זלמן

ניילינגר, שמואל-זלמן


בן שרה-לאה ומאיר. נולד בא' באב תרס"ט (19.7.1909) ועלה לארץ ישראל. במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לפלוגה 462 של חיל התובלה. הוא שירת במצרים ובלבנון, ובשלהי אפריל 1943 הפליג יחד עם כשלוש מאות חיילי יחידתו ועם חיילי יחידות אחרות על סיפון האנייה "ארינפורה" מנמל אלכסנדריה. יעד ההפלגה היה מאלטה, והמטרה היתה לעזור לבעלות-הברית בפלישה לסיציליה. בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943) בשעות אחר הצהריים, התקיף להק מטוסים גרמני את שיירת האניות, שה"ארינפורה" היתה בראשה. האנייה ספגה שתי פגיעות ישירות ותוך דקות החלה לשקוע במצולות. יחד עם האנייה הטובעת טבעו גם מאה וארבעים מחיילי היחידה 462. שמואל היה ביניהם. הניח אחות. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", בספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אנייה ולידה בריכת מים קטנה, שבקרקעיתה חקוקים שמות מאה וארבעים הנופלים.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

דילוג לתוכן