fbpx
נחמני, ראובן

נחמני, ראובן


בן סולטנה (מלכה) ואשר, נולד ביום ז' בשבט תר"ץ (5.2.1930) בעיר צפרו, מרוקו. הוא עלה ארצה בשנת 1935 ולמד בבתי-הספר "כל ישראל חברים" ורטיסבון בירושלים. שנה וחצי עבד בצנזורה הבריטית, אחר-כך למד את מלאכת הספרות ועסק בה. הדריך ילדים ב"גן השעשועים". היה חבר ה"הגנה". משאת-נפשו: עליית יהודי מרוקו. ראובן התגייס עם צו הגיוס הראשון, נשלח לשלושה חודשים לים- המלח, ואחר-כך הועבר לכפר עציון. נפל עם נפילת כפר עציון ביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948). אחיו מימון נפל שבועיים אחריו בהתפוצצות מרגמה במחנה "שנלר" בירושלים. ביום כ"ה בחשוון תש"י (17.11.1949) הובא למנוחת-עולמים עם שאר חללי הגוש בבית- הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

כובד על ידי

דילוג לתוכן