fbpx
נורטמן (צפוני), שמואל-יעקב (שמואליק)

נורטמן (צפוני), שמואל-יעקב (שמואליק)


בן לאה ונוח, נולד ביום כ"ד באב תרפ"א (28.8.1921) בעיר סוסנוביץ, פולין למשפחה אמידה. הוא שאף להשכלה גבוהה וסיים את בית-הספר התיכון בהיותו בן 18, כאשר פרצה המלחמה ועקרה אותו ממקומו. הוא הצליח לעבור בחשאי את הגבול הרוסי, ואולם שם הוחזק במחנות-עבודה והשתחרר רק עם הצטרפותו לצבא אנדרס, אחרי הסכם סטלין-שיקורסקי. עם הצבא האנטישמי הזה הגיע לארץ בשנת 1942, ערק על נשקו והתגייס מיד לנוטרות, בה שירת למעלה מחמש שנים. רק בסוף 1947 פשט את המדים, עבר לחיים אזרחיים ועבד בנאפ"י (השקם) במחנה צבאי בריטי, ואת עמדתו ניצל לקניית נשק ותחמושת בכמויות גדולות לטובת ה"הגנה". שמואל-יעקב היה פעיל ב"הגנה" והשתתף בפעולות קרביות רבות עוד לפני התגייסותו לצה"ל. היה בין מלווי השיירות ובין השומרים על הנקודות המבודדות. לאחר שהתגייס לצבא, הוצע לו תפקיד בעורף, כגמול על שירותיו הרבים, והוא עמד על הצטרפותו ליחידה קרבית. הוצב בחטיבת "כרמלי", צורף אל מגיני סג'רה, ושם נפל ביום ג' בסיוון תש"ח (10.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בעפולה.

דילוג לתוכן