fbpx
נוסבאום, משה

נוסבאום, משה


בן דבורה ויעקב. נולד בכ"א באלול תרפ"א (24.9.1921) בלבוב שבפולין. בשנת 1934 עלה לארץ-ישראל עם אמו ואחותו. בילדותו התחנך בבית רווי מסורת יהודית. הוא סיים את בית-הספר היסודי "תחכמוני" ואחר-כך המשיך לימודיו בבית-הספר התיכון, אך בשל מצב כלכלי קשה בבית נאלץ לצאת לעבודה ולעזור בפרנסת משפחתו. עבודתו הראשונה היתה כנער מתלמד בדפוס "אחדות". בתקופה זו הצטרף לתנועת "השומר הצעיר" ולארגון ה"הגנה". ב1- במאי 1941 התגייס לצבא הבריטי, ליחידת ההובלה העברית 462, ובה שירת בדרגת רב"ט. כעבור שנתיים, בכ"ז בניסן תש"ג (1.5.1943), היה עם חברי יחידתו על סיפון האנייה "ארינפורה" בדרכה מאלכסנדריה למלטה כדי להצטרף למערכה של בעלות הברית בחזית האיטלקית. האנייה הופצצה על-ידי מטוסים גרמניים וטבעה תוך זמן קצר. עמה ירדו למצולות מאה וארבעים חיילים מקרב חיילי יחידת ההובלה. ומשה ביניהם. בבית הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים הוקמה לזכר הנעדרים אנדרטה דמויית אנייה ולידה בריכת מים שבקרקעיתה חקוקים שמות הנופלים.  החלל הינו מקל"ן- חלל שמקום קבורתו לא נודע.

כובד על ידי

דילוג לתוכן