fbpx
נדב (נדר), משה-אברהם

נדב (נדר), משה-אברהם


במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לחטיבה היהודית הלוחמת. הוא שירת באיטליה, לחם בקרב על נהר הסניו, אחרי כן הגיע עם חטיבתו לבלגיה ושם, ביום כ"ג באדר ב' תש"ו (26.3.1946), נהרג בתאונה והובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי שונסלוף שבאנטוורפן. שמו הונצח ב"ספר הבריגדה" . בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 26/05/1946, כ"ה באייר התש"ו. ציון מיקום קברcIV.D.33. יחידהcPalestinecRegiment. דרגהcPrivate. שם נוסף-משה-אברהם

דילוג לתוכן