fbpx
נגר, יחיא

נגר, יחיא


בן יחיא ומסעודה. נולד ביום כ"ט בכסלו תש"ח (12.12.1947) בצנעה אשר בתימן. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1950. יחיא למד בבית-הספר רמב"ם שבאשקלון ולאחר-מכן עבר ל"ישיבה" בירושלים במוסד דיסקין, לאחר גמר לימודיו ב"ישיבה" התחיל ללמוד את מקצוע החשמלאות ולאחר-מכן עבד בו. כעבור שנה ומחצה, בנובמבר 1964, גויס לצה"ל, ולאחר שחרורו מן הצבא החל לעבוד בדואר באשקלון. כאשר נקרא למילואים יצא – אך ביום ח' בכסלו תשכ"ח (10.12.1967) נפל בשעת מילוי תפקידו אי-שם במרחבי סיני. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות במגדל אשקלון. במכתב-התנחומים לאם כתב המפקד בשמו ובשם חבריו-לנשק בין השאר כי עם מותו אבד ליחידה אחד מטובי חייליה. מסור ונאמן היה ליחידתו, מתוך היענות ונכונות מילא תמיד כל תפקיד שהוטל עליו, כנדרש ולמעלה מן הנדרש. חביב ומקובל היה על מפקדיו ועל חבריו כאחד. תכונות אלו וגם פעילותו ויעילותו בצבא התבלטו בו ביתר שאת בימי מלחמת ששת הימים אשר בה שיתף פעולה עם יחידתו שעמדה במבחן בכבוד ובהצלחה. שמו הונצח בספר "יד לנופלים – בני אשקלון" שהוציאה העירייה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן