fbpx
מתתיהו, א.ב.

מתתיהו, א.ב.


במלחמת העולם השניה התגייס לצבא הבריטי והוצב לחיל ההנדסה. הוא שירת במדבר המערבי וביום כ"ט בתמוז תש"ג (1.8.1943) נהרג בתאונת דרכים והובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי הבריטי בבנגזי שבלוב. שמו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי וב"ספר השנה של העיתונאים" תש"ו. ציון מיקום קיברו 7D18. יחידהcRoyalcEngineers. דרגהcsapper

דילוג לתוכן