fbpx
מרקוס, דוד

מרקוס, דוד


בן פרדל ושמואל, נולד ביום כ"ג בתשרי תרצ"א (15.10.1930) בעיר טירנאליה, צ'כוסלובקיה. עם ביתור צ'כוסלובקיה על-ידי הנאצים הועבר חבל-ארץ זה להונגריה, ודויד סיים בית-ספר יסודי הונגרי. היה חבר בתנועת-נוער ציונית. בשנת 1944, לפני שפגעה בה השואה, הצליחה המשפחה לעלות לארץ. דויד למד שנתיים בכפר- הנוער בן שמן והיה לחקלאי טוב. מכיוון שבחר לחיות במושב- עובדים, עבר לכפר חוגלה ובהשפעתו הצטרפה אליו כל המשפחה – האב והאם ואחיו הצעיר. הם התערו בכפר והקימו משק. דויד התגייס לצה"ל עוד בטרם מלאו לו 18 שנה וצורף לחטיבת "אלכסנדרוני". לקראת ההפוגה הראשונה תקפו כוחות "אלכסנדרוני" את הכוחות העיראקיים בכפר קאקון. בקרב זה נפל דויד ביום כ"ט באייר תש"ח (7.6.1948). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפרו, כפר חוגלה.  

כובד על ידי

דילוג לתוכן