fbpx
מרידור, עמוס (“עמי”)

מרידור, עמוס (“עמי”)


בן יוחנן ושרה. נולד ביום ו' בכסלו תש"ט (8.12.1948) במעלה-החמישה. התחיל לומד בבית-ספר יסודי בטבריה וסיים את לימודיו בבית-הספר היסודי "קישון" בחיפה; לאחר-מכן למד בבית-הספר התיכון "חוגים" שם. השתייך לתנועת "הנוער העובד" ואף ל"הפועל". היה חבר גרעין נח"ל "יהב" ובמשך שנה 1964)-1965) עבד בחיפה ב"סולל-בונה". היה במשקים יפעת ואלומות. נטה לכתיבת-שירים ואהב לנגן בגיטרה. גויס לצה"ל בינואר 1966. ביום ד' באדר א' תשכ"ז (13.2.1967) נפטר והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. דודו, נפתלי זילבר, נפל במלחמת-הקוממיות. אבי עמוס קיבץ והוציא לאור ספר בשם "נפתולי עמי" לזכר בנו עמוס ולזכר דודו, נפתלי זילבר.

כובד על ידי

דילוג לתוכן