fbpx
מרגלית, שמעון

מרגלית, שמעון


בן פנינה ושמואל. נולד ביום ב' בתמוז תרס"ב (7.7.1902), בעיר ביאליסטוק, רוסיה. אביו נהרג בשנת 1905 בשעת הפגנה נגד שלטונות הצאר. בשנת 1914 עלה לארץ-ישראל עם אמו ושני אחיו, בשנת 1918 נכנס לבית הספר החקלאי "מקוה ישאל" וסיים בו לימודיו בהצטיינות בשנת 1922. אחר כך עבד במושבות שונות, ביניהן במטולה ובבנימינה, ובשנת 1925 השתקע בגבעת עדה, כאיכר עצמאי, והיה בן המקפידים על עבודה עברית במשקו. כמו כן היה פעיל בהגנת המושבה ועם פרוץ מאורעות הדמים של אפריל 1936 עמד בראש ועד הביטחון המקומי וקיים מגעים עם המוסדות המיישבים. המושבה היתה נתונה להתקפות חוזרות ונשנות מצד הכנופיות בסביבה, ושמעון דרש מחברת פיק"א, שגבעת עדה היתה ממושבותיה, הקמת גדר צבאית, הספקת זרקורים, מכונית, אמצעי איתות ותוספת נשק. ביום 10.7.1938 חדרה כנופיה מזויינת לתוך המושבה והרגה שניים מתושביה. שמעון, שהשיב ביריות לעומת התוקפים ונפצע קשה, נפטר מפצעיו למחרת היום, ביום י"ב בתמוז תרצ"ח (11.7.1938) והובא למנוחות בגבעת עדה. הניח אישה, בן ובת, אם ושני אחים. בספר "גבעת עדה" ובעתונים "הארץ" ו"דבר" נכתבו רשימות לזכרו.

כובד על ידי

דילוג לתוכן