fbpx
מצגר, חיים

מצגר, חיים


בן שלמה ואלזה. נולד ביום ח' באדר תרפ"ח (29.2.1928) בכפר מינצנברג אשר בגרמניה. בשנת 1939 עלה לארץ ונכנס למוסד כפר-הנוער הדתי. שם למד ואף עבר קורסים שונים בהכשרה לעבודות חקלאיות. יחד עם חבריו עבר לקבוצת בארות-יצחק ומשם השתתף בעליה לכפר-דרום. בפרוץ מלחמת-הקוממיות, בזמן המצור על המקום, שירת כמפקד-עמדה. לאחר פינוי הכפר עבר עם חבריו לתל-אביב ולאחר זמן-מה עלה להתישבות על אדמת-סוכריר, אבל עד-מהרה עזב את הקיבוץ בהיותו כבר בעל לאשה ואב לילדים. בנובמבר 1950 גויס לצה"ל ולאחר-מכן היה יוצא לשירות-מילואים. ביום ד' במרחשון תשי"ח (29.10.1957) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה. הניח אשה ושתי בנות.

דילוג לתוכן