fbpx
מלר, שניאור

מלר, שניאור


בן מנחם ופרדה, נולד בשנת תרע"א (1911) בגלובוקי אשר בפולין. סיים את לימודיו היסודיים בפולין ולאחר שנים עלה לארץ; זה היה בשנת 1938. בפולין השתייך ל"החלוץ", ל"מכבי" ואף לקבוצת כדורגל. אחרי בואו לארץ היה חבר במשטרת הישובים העברית בימי שלטון המנדט אבל באוגוסט 1948 גויס לצה"ל ובשנת 1948 הצטרף לצבא-הקבע והגיע לדרגת רס"ר. הוא השתתף בכל שלוש המלחמות שכפה עלינו האויב: במלחמת הקוממיות, במערכת-סיני ובמלחמת ששת הימים. הוא שירת במסירות ובנאמנות עד יום מותו, ביום כ"ג בסיון תשכ"ח (19.6.1968), בו נפטר ממחלה, הניח אשה. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בקרית שאול. מפקד-יחידתו כתב לאשתו מכתב-תנחומים ובין השאר הלל אותו על נהלו את העבודה בבית-המלאכה שביחידה במשך עשרים השנים האחרונות לחייו מתוך יעילות ומסירות יוצאות מן הכלל. הוא הוסיף וציין: "בעלך היה מוכר על-ידי אנשי-הצבא והאזרחים כאדם חרוץ, ישר, אשר תמיד גילה נכונות לעזור לזולת".

כובד על ידי

דילוג לתוכן