fbpx
מלק, אשר

מלק, אשר


בן ברכה וחיים-יקותיאל-יהודה, נולד ביום ט"ז באייר תרפ"ב (14.5.1922) בעיר לופין, רומניה למשפחה ברוכת-בנים, שומרת מסורת ודת. מילדותו היה חבר בתנועת-הנוער "בני-עקיבא" ושאף לעלות ארצה. בימי מלחמת-העולם השנייה נלקח מעם משפחתו למחנה-ריכוז. אחרי השחרור הצטרף לקיבוץ "הפועל המזרחי", היה מחבריו הפעילים ועלה עם קיבוצו ארצה בשנת 1946. הוא טיפל באחיו הצעיר מאז נתייתמו מהוריהם. בתחילת שנת 1948 נשא אישה, פרידה, והשתקע בקרית שמואל בחיפה. את פרנסתו מצא בעבודה כצבעי. הרבה חום ואהבה השקיע בבניית קן משפחתו. הצטרף ל"הגנה". עם פרוץ מלחמת-העצמאות השתתף בשמירה בחיפה, ואחר-כך התגייס גיוס מלא, שירת בחטיבת "כרמלי", השלים את אימוניו בחיפה ונשלח לגליל. אשר נפל במיאר ביום א' באלול תש"ח (5.9.1948). ביום כ"ד בתשרי תש"ט (27.10.1948) הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בחיפה.

דילוג לתוכן