fbpx
מלצר, מרדכי (מוטקה)

מלצר, מרדכי (מוטקה)


בן הינדה ודויד, נולד בשנת 1917 ברוסיה ובשנת 1923 עלה ארצה עם הוריו שהתיישבו בתל-אביב. אחרי שסיים בית-ספר יסודי התחיל לעבוד כנער שליח בבית-מסחר לרפואות, אחר-כך כבנאי, ובשנת 1935 הצטרף לארגון ה"הגנה". משפרצו מהומות-הדמים תרצ"ו-תרצ"ט נשלח לשרת כנוטר במושבות הגליל התחתון (ביתניה, כפר תבור וסג'רה) והצטיין באומץ-לבו במלחמה בפורעים. מששוחרר החל לעבוד כספן בנמל תל-אביב. בספטמבר 1940 התגייס לגדודי ה"באפס" בצבא הבריטי וכבעל ניסיון ימי הועבר לאחר זמן קצר לפלוגת הסווארים העבריים. בשירותו ביוון נפל בשבי והוחזק 5 שנים במחנה-שבויים בגרמניה. משחזר ארצה עבד כחבר בקואופרטיב לליטוש יהלומים. מראשית מלחמת-העצמאות שירת בשמירה ובחודש פברואר 1948 התנדב לשירות מלא. הוא נשלח לירושלים וצורף לפלוגת "נועם". השתתף בכמה קרבות ובאחרונה בקרב על הקסטל. נפצע בכתפו ולאחר שנחבש חזר לעמדה והוסיף לירות. למחרת, ביום כ"ח באדר ב' תש"ח (8.4.1948), בעת ההתקפה הגדולה על הקסטל, נפצע בירכו ולא יכול להמשיך בנסיגה, נשאר ונרצח בידי הערבים. נקבר במעלה החמישה. ביום י"ב בכסלו תשי"ד (19.11.1953) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

האנשים הבאים ביקשו לקבל הודעה בכל פעם שגיבור זה מכובד

  • שם:

כובד על ידי

דילוג לתוכן