fbpx
מירטנבום, יהודה (ליאון)

מירטנבום, יהודה (ליאון)


נולד בשנת 1895 בעיר קראקוב, פולין, כבן למשפחה אמידה שעסקה בסחר בפרוות. עוד בהיותו בגימנסיה החל לעסוק בפעילות ציונית, וכאשר נתקבל לאוניברסיטה, והוא בן 17 בלבד, היה אחד היוזמים והמארגנים של קבוצת סטודנטים שהתארגנה לעלות לארץ-ישראל. בשנת 1912 הצליח יהודה להגשים את חלומו ולעלות לארץ אבותיו. חבריו שבאו איתו הנחילו לו אכזבה. חלק מהם ירדו לחו"ל והשאר התפזרו בכל פינות הארץ. הקשר בין בני החבורה נותק. יהודה נאחז בציפורניו בארץ-ישראל. זמן מה עבד במושבות הגליל התחתון ובכנרת ואחרי כן עבר ליהודה – לבן שמן. כאשר מנדל פורטוגלי ממייסדי אגודת "השומר" חיפש מועמדים ל"שומר" לקח עמו את יהודה לשמירה על המושבה רחובות. אף על פי שהיה טירון בשמירה, נראה והתנהג כשומר ותיק ומנוסה. הוא הקפיד על נקיון גופו ולבושו, היה מקבל את הקשיים ברוח טובה והרבה להתלוצץ עם חבריו. בפרוץ מלחמת העולם הראשונה עבר עם חבריו לגליל התחתון, שמר במושבות הגליל ועבד בתל עדשים. בשנת 1915 עלה יחד עם ישראל גלעדי להתנחל בגליל העליון והיה עם קבוצת חברי "השומר" שקיבלה על עצמה את השמירה במסחה. ביום כ"ד באב תרע"ז (12.8.1917), כאשר התברר ליהודה שאסיפת "השומר" בתל עדשים דחתה בשנה את קבלתו לשורות הארגון, שלח יד בנפשו. תחילה הובא לקבורה בבית הקברות במרחביה ואחר כך הובאו עצמותיו לקבורה בחלקת חברי "השומר" בבית הקברות בכפר גלעדי. השאיר בת המתגוררת בארצות הברית. זכרו מועלה בספר "השומר"

דילוג לתוכן