fbpx
מיקא, רפאל (מייק)

מיקא, רפאל (מייק)


בן שרה ומרדכי, דור רביעי בארץ, נולד ביום כ"ד באב תרפ"ג (6.8.1923) בירושלים. רפאל למד בבית-הספר היסודי "תחכמוני" והמשיך בלימודיו התיכוניים בבית-ספר אקסטרני. בתקופת לימודיו הצטרף לשורות תנועת הנוער "בית"ר". בפרוץ מלחמת-העולם השנייה היה בין ראשוני המתנדבים לצבא הבריטי והוצב בחיל-האוויר המלכותי. בהמשך, כאשר הוקמה החטיבה היהודית הלוחמת (הבריגדה) בשורות הצבא הבריטי, ביקש להצטרף אליה, אך בקשתו הושבה ריקם. כאשר הגיעו אליו הידיעות על פעולות האצ"ל נגד השלטון הבריטי בארץ-ישראל ועל פעולות הבריטים למניעת העלייה הבלתי לגלית לארץ, החליט לעזור לאנשי האצ"ל בפעולותיהם. הוא ניצל את חופשותיו להשגת חומר נפץ ונשק והעבירם לאנשי הארגון. לא פעם סיכן את חייו כאשר פירק מוקשים והוציא מתוכם את חומר הנפץ. באפריל 1945, נאסר רפאל כתוצאה מהלשנה, והוכנס למחנה המעצר בלטרון. לאחר ששירת כמעט חמש שנים בצבא הבריטי. בחודש דצמבר 1945, צורף רפאל למשלוח הגירוש השמיני של אנשי האצ"ל והלח"י מן הארץ, והוטס למחנות מעצר באריטריאה ובקניה. בהיותו במחנה המעצר בקניה נתגלתה אצלו מחלה ממארת. אולם השלטונות הבריטיים סירבו לשחררו והתנגדו אפילו להעברתו לניתוח בארץ. שלוש וחצי שנות מעצר, גלות וסבל עברו על רפאל ורק אחרי חיסול מחנות המעצר חזר עם חבריו לסבל לארץ-ישראל. בבית-החולים שאליו הוכנס נתברר כי הוא הגיע מאוחר מדי וגם בניתוח לא ניתן להציל את חייו. ביום י"ט באב תש"ח (24.8.1948), לאחר ימים ולילות של סבל נורא, נפטר ממחלתו. רפאל הובא למנוחות בבית-הקברות בגבעת רם בירושלים כשמשמר כבוד של אנשי האצ"ל בירושלים מלווה אותו. השאיר הורים. לאחר מכן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים. רפאל מונצח בספר "זכרם נצח", ספר הזיכרון לגיבורי הארגון הצבאי הלאומי.

דילוג לתוכן