fbpx
מיס, גדעון

מיס, גדעון


בן פסיה ואהרן, נולד ביום י"ב בניסן תר"ץ (10.4.1930) ברמת גן להורים חקלאים, חברי מושב בית חנן משנת 1930. גדל במושב. גדעון סיים את בית-הספר היסודי המקומי והמשיך ללמוד בגימנסיה בראשון לציון, סיים בה 7 כיתות ועבר לבית-הספר החקלאי "כדורי". בשנת הלימודים השנייה התגייס עם חבריו לכיתה לשירות בפלמ"ח במעוז חיים. עם תחילת מלחמת-העצמאות צורף לפלמ"ח ושירת בחטיבת "יפתח". הוא השתתף בכיבוש זרעין, בקרבות נבי-יושע, מלכיה וברחבי הגליל העליון ובהדיפת הפולש במשמר העמק. לקראת ההפוגה הראשונה הורדה חטיבת "יפתח" לאזור המרכז ונטלה חלק בלחימה באזור לטרון. עם חידוש הלחימה בתום ההפוגה הראשונה השתתפה החטיבה במבצע "דני" ובליל 17-18 ביולי 1948, לקראת תחילת ההפוגה השנייה, תפס גדוד "העמק" את שילתא ומשלט בחלקו המזרחי של רכס קוריקור כדי לאיים על אגפו של מערך הלגיון בלטרון. עם בוקר התברר כי כוח לגיון מחזיק בחלקו המערבי, השולט, של הרכס. האויב תקף את הכוח במשלט משני כיוונים בסיוע שריוניות וזה נאלץ לסגת. בנסיגה הקשה בשטח פתוח הנתון לאש צולבת, נפלו רבים מהלוחמים, וגדעון ביניהם, ביום י"א בתמוז תש"ח (18.7.1948). ביום י"א באדר תש"י (28.2.1950) הועבר עם חבריו שנפלו עימו למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן