fbpx
מינצר, דב

מינצר, דב


בן שרה ושלמה. נולד בשנת תרע"ד (1914) בסטאניסלאב שבגאליציה, עבר ללוב ומשם עלה לארץ-ישראל בשנת 1936. הוא התגורר ברחובות וחי שם חיי שיתוף עם שלושה חברים – דב קליין, נפתלי רייך ואריה הכט. הארבעה הצטרפו לשורות ה"הגנה" ולנוטרות ויחד גם עבדו בפרדס ובשמירה. דב היה "עליז ומחייך וגם בזמן של סבל היה מעודד את חבריו". בספטמבר 1938, בעיצומם של ימי מאורעות הדמים, נשלח עם חבריו ללוות עובדי חברת החשמל לעבודתם בתיקון קווי חשמל ליד מסמיה. בדרכם חזרה הותקפו ביריות. דב נפצע פצעים אנושים ולמחרת, אור ליום ט"ו באלול תרצ"ח (11.9.1938), מת מפצעיו בבית החולים "הדסה". אתו נהרגו שלושת חבריו. הוא הובא למנוחות בבית העלמין ברחובות. דברים לזכרו פרסמו פועלי חברת החשמל בחוברת "לזכר החברים בעבודה ובשמירה".

דילוג לתוכן