fbpx
מיליונר, יעקב-יוסף

מיליונר, יעקב-יוסף


בן בת שבע ודוד. נולד בשנת תרע"ה (1915) בפיוטרקוב שבפולין למשפחת שומרי-מסורת. כשהיה בן ארבע-עשרה הצטרף לתנועת "השומר הדתי" שפעלה בעירו ובה מילא תפקידי הדרכה וארגון. חבר שהכירו באותן שנים מעיד כך: "רושם חזק עשה עלי הבחור הזה ביציבותו הרעיונית ואומץ רוחו. על אף גילו ידע לבסס את רעיונותיו כאיש מבוגר". יעקב-יוסף היה בין ראשוני המשתתפים ב"קיבוץ העלייה" הראשון שהקימה תנועת "החלוץ המזרחי", "עובדיה" שבעיר סלבקוב. הוא ניטלטל הרבה בקבוצות הכשרה שונות ולבסוף, בתשרי תרצ"ו, הצליח לעלות לארץ-ישראל ובה הצטרף לקבוצת שח"ל ברחובות שבה נמצאו רוב חבריו מ"עובדיה". זמן מה עבד בפלוגת-העבודה של הקבוצה בדרום תל-אביב ובאביב תרצ"ו נשלח לקורס שוטרי רכבת שהתקיים ברמת-רחל. לאחר שעשה חודש ברמת-רחל עבר לעבוד במחצבה בנווה-יעקב. ביוני 1937 עלתה קבוצתו לטירת-צבי והוא היה בין ראשוני מייסדיו של הישוב החדש. בניית טירת-צבי מלאת הסכנות נסכה בו התלהבות מרובה וכעדות אחד מחבריו, "למרות המכתבים המרובים מהבית בדרישה לעזוב את השממה, לעבור לעיר ולחיות 'כאחד האדם', לא עלתה מחשבה זו על דעתו. . .". הוא שיקע עצמו בעבודות המשק ובהגנה עליו מפני מתנכלים. בהתקפה עזה שהותקף הקיבוץ חודשים אחדים לאחר העלייה על הקרקע עמד יעקב-יוסף באחת העמדות המסוכנות ביותר ולחם תחת מטר-אש חזק. בראשית 1939 הושבע כשוטר מוסף. בי"ז באדר תרצ"ט (8.3.1939) צעד לפני טרקטור בדרך לטירת-צבי כדי לאבטחו, הותקף מן המארב ונפל חלל. פרקים על דמותו ופעלו, כתובים על ידי חבריו, הובאו בחוברת על תולדות טירת-צבי

דילוג לתוכן