fbpx
מיכלסון, שמואל

מיכלסון, שמואל


בן רחל וצבי, נולד בשנת 1921 בעיר פיוטרקוב, פולין. היה בעל השכלה יסודית. בשנת 1934 עלה ארצה וכאן עבד כפועל-אריזה ואחר-כך בליטוש יהלומים. היה מסור לביתו ותומך באמו. במשך שנים רבות היה חבר ה"הגנה" ופעיל בהגנת תל-אביב מן הימים הראשונים של חודש דצמבר 1947. מכאן הועבר לאזור עמק- הירדן, השתתף בפינוי הילדים מגשר ובהגנת שער הגולן. היה חייל ביחידה שהחזיקה בבניין משטרת צמח עם פלישת הצבא הסורי. בניין זה נכבש על-ידי הסורים. לאחר שהמקום נכבש שוב על ידינו אי-אפשר היה לזהות את החללים והם הובאו למנוחת-עולמים בקבר-אחים בבית-הקברות הצבאי בדגניה א'. בני משפחתו של המנוח קיוו במשך זמן רב כי הוא נמצא בשבי הסורי, אך ברבות הימים נואשו מתקווה זו. לאחר פינוי הריסות משטרת צמח נמצא מכתב אשר כתב לבני משפחתו ולא הספיק לשולחו. על המכתב רשום תאריך 17 במאי, יום נפילת בניין המשטרה. במכתב זה כתב כי הוא נמצא בצמח, ושלום לו וכי מפגיזים את הבניין. לדבריו אין בכך כלום, ועיקר דאגתו לבני משפחתו בתל-אביב המופצצת. עליו להפסיק את המכתב כי מפקדו קורא לו… לפי תעודה זו נפל בצמח ביום ט' באייר תש"ח (18.5.1948).

כובד על ידי

דילוג לתוכן