fbpx
מיכלוביץ, פייבל

מיכלוביץ, פייבל


בן אליה. נולד בשנת 1899 ועלה לארץ-ישראל דרך מצרים בשנת 1934. בארץ הקים לו בית בתל-אביב, נשא אשה ועסק במקצוע החייטות. בפרוץ מלחמת העולם השנייה היה מראשוני המתגייסים לצבא הבריטי והוצב לחיל החפרים. כאשר הצבא הגרמני בא לעזרת האיטלקים בנסיונם לכבוש את יוון נשלח פייבל עם יחידתו במסגרת חיל המשלוח הבריטי במטרה לבלום את התקפת הגרמנים. לאחר קרבות נואשים נאלץ חיל המשלוח להיכנע לכוחות הגרמניים העדיפים. פייבל נשלח למחנה שבויים בפולניה וביום ח' באדר תש"ה (21.2.1945) מת בשביו. הובא למנוחת עולמים בבית קברות צבאי בריטי בקרקוב. השאיר אשה. זכרו הונצח ב"ספר ההתנדבות", ב"ספר השנה של העתונאים" תש"ו ובספר "יזכור" של מכון ז'בוטינסקי . בתחקיר שנעשה בשנת 2017 נמצא שתאריך נפילתו 21/02/1945, ח' באדר התש"ה. יחידהcPioneercCorps. ציון מיקום קבר 2A.A.2. דרגהcprivate

דילוג לתוכן