fbpx
מיוחס, בן-ציון

מיוחס, בן-ציון


בן רחל ורפאל, נולד בשנת 1911 בחברון. בבקרים למד בבית-ספר יסודי ובשעות אחר-הצהרים ב"חדר". את השפה הערבית למד על בוריה מפי אחד השייח'ים הערבים. בשנת 1925 החל ללמוד בבית- המדרש למורים בירושלים וסיים בו את לימודיו בהצטיינות. בשנת 1928 הצטרף לשורות ה"הגנה" ועד יומו האחרון היה חבר נאמן בה ונענה לכל משימה שהוטלה עליו, כי ענייני ה"הגנה" עמדו תמיד בראש מעייניו. במאורעות תרפ"ט פעל בשכונות שמעון הצדיק וסנהדריה בירושלים. במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט שימש מפקד מחלקה וצורף ליחידה הנודדת שפעלה באזור קרית ענבים ומוצא. כן היה אחראי לעמדה בנחלת יצחק בדרך ירושלים-תל-אביב והגיע לדרגת מפקד-פלוגה. במשך שנים רבות פעל גם כמדריך ופעילותו בקרב בני הנוער של עדות-המזרח לשם הצטרפותם ל"הגנה" נשאה פרי. דירתו הפרטית שימשה מקום-מיפגש קבוע לחברי ה"הגנה". גם קשריו עם נכבדי הערבים וידיעתו בלשון הערבית היו לברכה לעניין היהודי. במשך תקופה ממושכת שימש שופט במשפטי חברים של ה"ההסתדרות" וגם בורר מטעם ה"הגנה". ביום י"ב באדר א' תש"ח (22.2.1948) נפל על משמרתו בפיצוץ רחוב בן-יהודה בירושלים, שעה שעסק בתרגום מסמכים ערביים בדירתו הפרטית. יחד עימו נספו אישתו ובנו הקטן. הניח שתי בנות (אחת בת שלוש ואחת בת חמש). הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בסנהדריה בירושלים.

דילוג לתוכן