fbpx
מט, מנדל

מט, מנדל


בנם-יחידם של גיטל ובנימין, נולד ביום י"ב באלול תרפ"ו (22.8.1926) ברובע ברוקלין בניו יורק, ארצות-הברית. הוריו חינכוהו לתורה ולאורח-חיים דתי. הוא למד בישיבת חיים ברלין ו"תורת חיים" ואחר-כך בבית-ספר תיכון טכני והמשיך בלימודי יהדות בבית-המדרש "הרצליה" בניו יורק ואף קנה תורה מפי רבנים בשיעורים פרטיים. משהתחיל ללמוד במכללת ברוקלין פרצה מלחמת-העולם השנייה ומנדל הוכרח להפסיק את לימודיו בגלל גיוסו לצבא ארצות- הברית. עבר את האימונים ויצא בחיל-המשלוח לאירופה והשתתף במסע כיבוש גרמניה. אף בשירותו בצבא השתדל ככל האפשר לקיים את אורח-חייו הדתי. נפגש עם היהודים המעונים-המשוחררים במחנות דאכאו ובוכנוואלד, וכשנצטווה להשתתף בניקוי הכבשנים מאפר השרופים היהודים – סירב למלא את הפקודה משום שהוא כוהן ואסור לו להיטמא במתים. איימו עליו במשפט צבאי, אך לבסוף כיבדו את נימוקו הדתי והרפו ממנו. אחרי שחרורו מהצבא חזר ללימודיו במכללת ברוקלין וסיים שני סמסטרים, אבל סבלם של היהודים שראה באירופה השאיר רשמים עמוקים בנפשו וחוסר הפעילות של ממשלת ארצות-הברית לפתיחת שערי ארץ-ישראל לשארית הפליטה ולשיקום הנפגעים הסעירה את רוחו. הוא ארגן קבוצת-עזר ל"הגנה" וכשהחלו הקרבות בארץ אחרי החלטת עצרת האו"ם ב- 29.11.1947 על חלוקת הארץ לשתי מדינות ניסה, כחבר מועצת "המזרחי", לארגן קבוצת צעירים שיתנדבו לעלות ארצה ולהשתתף במלחמת שחרור ישראל. ב- 30.3.1948 יצא לדרך, הגיע לארץ והתייצב לשירות קרבי בחטיבת "גבעתי". בעת מבצע "מכבי" לפריצת הדרך לירושלים יצא, ב- 21 במאי 1948, כוח מחטיבת "גבעתי" במספר משוריינים להעביר תחמושת לכוחות "הראל" בגזרה המזרחית. הכוח נתקל בשריוניות בריטיות ליד דיר-איוב וספג נפגעים. כוח תגבורת נשלח לעזרתו ולאחר שנסוגו תפסו הכוחות את מחנה העצורים בלטרון, תוך כוונה להשתמש בו כבסיס לכיבוש לטרון. למחרת בבוקר ספג הכוח הפגזה כבדה של תותחי "צבא ההצלה" של קאוקג'י שהוצבו בלטרון. לכוח היו נפגעים והוא נאלץ לסגת. בקרב זה נפל, ביום ד' באייר תש"ח (13.5.1948), יום לפני הכרזת המדינה. מקום קבורתו לא נודע. מצבה לזכרו הוקמה בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים. ביוני 2005, במסגרת חקירת היחידה לאיתור נעדרים בצה"ל נמצא כי מנדל קבור בקבר אחים יחד עם שלמה ברבר ויורם קפלן (יהודה, ג'ירי) בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל בקבר המשוייך לחללי גדוד 32.

דילוג לתוכן