fbpx
מטרני, פנינה

מטרני, פנינה


בת שבע ורבקה, משפחת חקלאים. נולדה ביום ט' במרחשון תרצ"ט (3.11.1938) בכפר-חיטין. סיימה את לימודיה בבית-הספר המקומי במשק. כבת-משק ניחנה בסגולות של נאמנות ומסירות לכל עבודה, ומכאן שהמשיכה במסורת המשפחה ועסקה בחקלאות. עבדה במטע ובגן-הירק. בהגיע מועד-גיוסה לשירות צה"ל בספטמבר 1956 התנדבה למקפלת-מצנחים, עברה את הקורס בהצלחה, אלא שהספיקה לתת רק מחצית-שירותה לצה"ל. התחבבה על הכל והתבלטה בחיוניותה המלבבת. בהתקרבה ליום-הולדתה הי"ט, ביום י"ד במרחשון תשי"ח (8.11.1957), נפלה בשעת מילוי תפקידה והובאה למנוחת-עולמים בבית-הקברות במושב בו נולדה. המשפחה והמושב הקימו ספריה וחדר-עיון על-שמה. זכרה הועלה בספרו של אורי מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

דילוג לתוכן