fbpx
מזרחי, שמעון

מזרחי, שמעון


בן עובדיה ויפה. נולד ביום כ"ט במרחשון תרצ"ב (9.11.1931) בטבריה. לצה"ל גויס ושירת בו כחבלן. ביום י"ט באלול תש"ט (13.9.1949) נפל בשעת מילוי תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בטבריה

דילוג לתוכן