fbpx
מזרחי, שמואל

מזרחי, שמואל


בנם-יחידם של גרסיה וחיים, נולד ביום כ"ו בטבת תרצ"ד (13.1.1934) בירושלים. בגלל מצבם הכלכלי הדחוק של הוריו נאלץ, עוד בהיותו צעיר לימים, לצאת לעבוד. הוא עבד כנער-שליח בבנק "קופת-עם" בירושלים, ובערבים המשיך בלימודיו והתאמן בכתיבה במכונה. לימים נעשה עוזר לפקיד באותו הבנק. היה נער חסון וגבה-קומה ולכן הצליח להתקבל לגדנ"ע על אף היותו בן 14 בלבד. ביחד עם חבריו שימש בתפקיד קשר ומילא שליחויות מסוכנות בימי המצור על ירושלים. ביום ד' בסיוון תש"ח (11.6.1948), ביום האחרון לפני ההפוגה הראשונה, כשבוע ימים לפני צאתו להכשרה בגבעת ברנר מטעם "הנוער העובד", יצא עם חבריו לעבודות ביצורים בקווי החזית. לפני הגיעם למקום עבודתם, ליד בית חסבון, פגע פגז בקבוצת הנערים והרג שבעה מהם, וביניהם שמואל, שטרם מלאו לו 15 שנה. נקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים. לזכרו, החליטו חבריו לקרוא על שמו את הספרייה של קבוצת ההכשרה.

כובד על ידי

דילוג לתוכן