fbpx
מזרחי, רם (רחמים)

מזרחי, רם (רחמים)


בן רינה ואהרן, נולד ביום כ' בניסן תשכ"ב (24.4.1962) במשפחה ירושלמית ותיקה. את חינוכו היסודי קיבל רם בבית-ספר "דוגמא" על-שם הראשון לציון הרב עוזיאל. הוא סיים את לימודיו התיכוניים בישיבת בני-עקיבא "אור עציון", שבמרכז שפירא. בתקופת הלימודים בתיכון ניכר רם בבגרותו וברצינותו. הוא אהב לעסוק בכל שעוסקים שאר בני חבורתו, אבל יחד עם זאת, ובלא להינתק מחברתם, חיפש "לעשות חיים" גם במובן של ו"בחרת בחיים". את זמנו הפנוי בילה רם בטיולים רבים ברחבי ארץ-ישראל, ובשאר פעילויות המקובלות על בני גילו, אך בנוסף לכך הקדיש שעות מיוחדות ללימוד מעבר לתוכנית הלימודים הרשמית בישיבה הגבוהה הסמוכה לישיבה התיכונית. רם היה חניך תנועת הנוער "בני עקיבא". בתקופת לימודיו בתיכון ובתקופה שקדמה לגיוסו, הוא שימש מדריך בסניפים: גן יבנה, קריית מלאכי ובסניף בני-עקיבא בשכונת בקעה בירושלים (לאחר נפילתו הוקמה בסניף זה ספרייה עיונית על-שמו). רם התגייס לצה"ל באפריל 1981, ושירת בחיל-השריון במסגרת ישיבת הסדר "הר עציון" באלון שבות שבגוש עציון. בתקופת הלימודים בישיבת ההסדר, נרתם רם להקמת רשת חוגים במושבי עדולם הסמוכים לגוש עציון. את עיקר יעודו בתקופה זו, הוא ראה בהשתלמות אישית ובבנייה עצמית מבחינה תורנית ורוחנית על מנת לשמש בעתיד מחנך, בעיקר בעיירות פיתוח ודומיהן. אולם סופו של רם היה כסופם של כמה מבני משפחתו, שנפלו בקרבות העיר העתיקה בירושלים במלחמת השחרור, דודו יצחק מזרחי וסבו רחמים מירסקי (שעל-שמו הוא נקרא). רם נלחם במלחמת שלום הגליל ונפל בקרב במבואות העיירה מנצוריה, שבגיזרה המרכזית בלבנון ביום א' בתמוז תשמ"ב (22.6.1982). רם שימש בתפקיד טען-קשר בטנק הסמג"ד, ששימש כמפקד הפעולה לאחר שהמג"ד חלה. רם הובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר הרצל. הוא הניח אחריו הורים, אחות ואח. בן 20 שנים הוא היה בנופלו. מלים רבות נאמרו על טיבו וייחודו של רם. הרב י. עמיטל, רבו בישיבת ההסדר, אמר: "רם היה אוהב וגם אהוב". "רם ידע לאהוב וקירב כל אדם מרקע דומה לשלו. ומרקע אחר, עד מהרה הפך האהוב לאוהב". הרב א. ליכטנשטיין אמר: "אשרי תמימי דרך – אשרי מי שיש לו דרך, שיש לו כיון ושאיפות, שיש רצף והמשכיות בחייו ובפעילותו. אבל יתרה מזו – לא רק אשרי אדם שיש לו דרך, אלא אשרי אדם שהוא תמים דרך, שדרכו שלמה, שבחייו ובפעילותו שוררת הרמוניה, שקווים שונים משלימים ומשתלבים בדמותו". ולסיום, דבריו של מפקד היחידה: "העובדה שרם שילב בשירותו גם לימוד תורה וגם שירות קרבי מלמדת, כי התחנך על עקרונות נעלים שקיווה להגשים"

דילוג לתוכן