fbpx
מזרחי, משה

מזרחי, משה


נולד בשנת תרס"ו (1906) בירושלים. בשנת 1921 התגייס ל"משטרה המעולה" ושירת בה כשנתיים. זמן קצר עבד בלשכת המודיעין של ההנהלה הציונית. בשנת 1927 יצא לארגנטינה אך חזר לארץ בשנת 1935 ואחר-כך שירת כ"שוטר נוסף" ושמר במושבה ראשון לציון. שומר מסור היה ונאמן לתפקידו. בראשית יוני 1936 נתבקש ללוות חיילים בריטיים שיכורים מבית קפה שבמושבה אל המחנה הצבאי הסמוך מחשש שמא יעוררו מהומות. אחד החיילים ירה בבטנו ופצעו. חמישה שבועות של יסורים קשים עברו עליו בבית-החולים "הדסה" ובכ"ה בתמוז תרצ"ו (15.7.1936) מת מפצעיו. הוא הובא למנוחת עולמים בראשון-לציון. הניח אשה ושני ילדים. זכרו הונצח בספרים "מאורעות תרצ"ו" ו"בדם ובאש" מאורעות תרצ"ו-תרצ"ז"

כובד על ידי

דילוג לתוכן