fbpx
מזרחי, יעקב-חי

מזרחי, יעקב-חי


בן יפה ונתן, נולד בשנת 1929 בארץ, גדל בירושלים ובה סיים בית- ספר יסודי. היה חניך בית"ר ולשנת השירות יצא לאחד הקיבוצים. בקיבוץ הצטרף לפלמ"ח ושירת בו שנה נוספת. כשחזר לירושלים המשיך לעבוד כמסגר והצטרף למחתרת אצ"ל. כעבור זמן קצר נאסר על-ידי השלטונות. כעשרה חודשים ישב במחנה-המעצר בלטרון והשתחרר עם אחרוני המשוחררים. מיד התגייס שוב לשירות פעיל. השתתף תחילה בפעולות בסביבת תל-אביב ואחר- כך עבר לירושלים. חי-יעקב עבר קורס רגמים וכרגם מומחה השתתף בקרבות שייח'-ג'ראח, בכיבוש הר-ציון והיה בין כובשי הכפר מלחה. היה עלם עליז, הצטיין בקור-רוח והשרה עידוד על כל חבריו. מזגו הטוב עמד לו בשעות-קרב קשות ביותר. בתוקף תפקידו היה עליו לבדוק יום-יום את סביבות הכפר, ועבר בשטח פתוח שהיה חשוף לצליפות האויב ולהפגזות, בלי לשים לב לסכנה. באותה הסביבה, בקרבת הבסיס, נפל בנסיבות טרגיות ביום י' בתמוז תש"ח (16.7.1948). נקבר בשייח'-באדר א'. ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.  

דילוג לתוכן