fbpx
מזרחי, דניאל (“דני”)

מזרחי, דניאל (“דני”)


בן רחמים ומלכה. נולד ביום י"ד בטבת תרצ"א (3.1.1931) בירושלים. סיים את לימודיו בבית-ספר יסודי ובגיל ט"ו יצא לעבודה כדי לעזור להוריו. תחילה עבד כשליח בחברה לפרסומים; אחר-כך התמחה במכונאות; ולבסוף עבד כנהג. היה חבר ארגון לח"י והתמסר בהתלהבות למלחמה בדיכוי של המשטר הבריטי. בהיותו במחתרת למד חבלנות. ביצע פעולות-סיור והנחת-מוקשים ועבד במחסן לחמרי-נפץ. לאחר-מכן עבר ל"הגנה והתגייס למשטרה ניידת והדריך במחנה-אימונים של גדנ"ע. השתתף ונפצע בקרבות העיר העתיקה וסביבתה. כשהחלים הוסיף לעסוק בחבלנות. לאחרונה שירת כנהג בבית-ספר לקציני-חיל-רגלים. נפל בשעת מילוי תפקידו ביום ט"ז בטבת תש"י (5.1.1950). הובא לקבורה בבית-הקברות שייך באדר ב' בירושלים וביום י"ז בסיון תשי"א (21.6.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

דילוג לתוכן